کتاب اصول نوین متره به روش nsp

کتاب اصول نوین متره ساختمان به روش NSP
علم متره و برآورد يكي از اساسيترين اركان ساخت و ساز، يا به گفتة ديگر قلب هر پروژه است. يكي از مهمترين مسائل يك كارگاه عمراني اندازهگيري مصالح مورد نياز براي احداث و يا محاسبه مصالح بكار رفته شده ميباشد لذا كم توجهي به امر متره و ...

ادامه مطلب...

کانال تلگرام سیویل وب

آرشیوهای برچسب : متره عملیاتی