ارزيابي عملكرد قاب هاي بتني مقاوم شده با ميانقاب هاي بتني داراي بازشو

يكي از روش ‌هاي متداول مقاوم ‌سازي ساختمان ‌هاي بتن مسلح،‏ اضافه كردن ميانقاب ‌هاي بتني درجا است. در زمان مقاوم‌ سازي اين ساختمان‌ ها،‏ قرار‌ گرفتن بازشو‌هاي در و يا پنجره در محل ميانقاب‌،‏ اجتناب ‌نا‌پذير خواهد بود. در اين مقاله ابتدا ميانقاب‌ هاي ...

ادامه مطلب...

کانال تلگرام سیویل وب

آرشیوهای برچسب : قاب بتنی