راهنمای طراحی لرزه ای دیوارهای بنایی غیرسازه ای مسلح به میلگرد بستر

راهنمای طراحی لرزه ای دیوارهای بنایی غیرسازه ای مسلح به میلگرد بستر بخشنامه به دستگاه های اجرایی ، مهندسان مشاور و پیمانکاران شماره: 95/1104380 تاریخ: 1395/12/26 موضوع: راهنمای طراحی لرزه ای دیوارهای بنایی غیرسازه ای مسلح به میلگرد بستر از طرف محمد باقر نوبخت

ادامه مطلب...

کانال تلگرام سیویل وب

آرشیوهای برچسب : ساختمان های بنایی