پروژه بارگذاری ساختمان ۴ طبقه

معرفی پروژه:

در این پروژه بارگذاری یک ساختمان چهار طبقه اسکلت بتنی با کاربری مسکونی مد نظر قرار گرفته است. این ساختمان در شهر تهران ساخته شده هندسه سازه منظم است و در وجه شمالی وغربی دیوار نمادار (از جنس سنگ تراورتن ) و در وجوه جنوبی و شرقی سازه دیوارها بدون نما هستند. ضخامت تمام شده سقف 30 سانتی متر در نظر گرفته شده است. ارتفاع دیوارهای جان پناه 80 سانتی متر است. ساختمان در منطقه ای خطرنسبی بسیارزیاد و منطقه با برف زیاد قرار دارد و در منطقه ای با خاک نوع 4 احداث شده است.

در این پروژه تعیین بارهای مرده و زنده وارد بر ساختمان مد نظر قرار داده شده است. تعین بارهای وارده بر اساس آیین نامه ( مبحث ششم مقرارت ملی ساختمان بارهای وارد بر ساختمان ویرایش 1392 ) تعیین شده است. و همچنین قسمت های مربوط به بخش محاسبه بار زلزله نیز بر اساس آیین نامه  ( طراحی ساختمان ها در برابرزلزله استاندارد 2800 ویرایش چهارم ) تعین شده است.

مطالب سیویل وب را در کانال تلگرام سیویل وب دنبال کنید ♥