راهنمای طراحی لرزه ای دیوارهای بنایی غیرسازه ای مسلح به میلگرد بستر

بخشنامه به دستگاه های اجرایی ، مهندسان مشاور و پیمانکاران

شماره: 95/1104380

تاریخ: 1395/12/26

موضوع: راهنمای طراحی لرزه ای دیوارهای بنایی غیرسازه ای مسلح به میلگرد بستر

از طرف محمد باقر نوبخت

مطالب سیویل وب را در کانال تلگرام سیویل وب دنبال کنید ♥