سیویل وب

سیویل وب

مرجع مهندسی عمران و معماری

کانال تلگرام سیویل وب

اکسل فهرست بها آبیاری تحت فشار 95

اکسل فهرست بها آبیاری تحت فشار 95 همزمان با ارائه فرست بها دیگر رشته های سال 95 فهرست بهای آبیاری تحت فشار سال 95 نیز منتشر شد و وبسایت سیویل وب این فهرست بها را به اکسل Excel تبدیل نمود از ویژگی های این فایل منطبق بودن 100 درصدی با فهرست بهای منتشر شده از سوی ...

ادامه مطلب...

کانال تلگرام سیویل وب