سیویل وب

سیویل وب

مرجع مهندسی عمران و معماری

کانال تلگرام سیویل وب

آزمون آزمایشی طراحی معماری نظام مهندسی شهریور 95

آزمون آزمایشی طراحی معماری نظام مهندسی شهریور 95 آزمون طراحی معماری نظام مهندسی یکی از دشوار ترین آزمون های ورود به حرفه مهندسان سازمان نظام مهندسی می باشد چرا که تشریحی بوده  بایستی تصحیح کننده آزمون را با نشان دادن تسلط در طراحی مجاب نمود که نمره قبولی را به شما بدهد که البته برای رسیدن به ...

ادامه مطلب...

کانال تلگرام سیویل وب

حمایت از ما