سیویل وب

سیویل وب

مرجع مهندسی عمران و معماری

کانال تلگرام سیویل وب

مجموعه 7 پلان محوطه سازی

 در این مجموعه 7 پلان محوطه سازی می باشد که شامل پلان محوطه سازی بیمارستان ،پلان محوطه سازی مجموعه تفریحی،پلان محوطه سازی مزرعه،پلان محوطه مجموعه ورزش های همگانی،پلان محوطه سازی پارک،پلان محوطه سازی ورزشگاه فوتبال می باشد.

ادامه مطلب...

کانال تلگرام سیویل وب

حمایت از ما