کانال تلگرام سیویل وب

دانلود نقشه توپوگرافی

این نقشه توپوگرافی شامل مجموعه ای از ارتفاع نقاط می باشد که مانند یک حصار دور یک منطقه کشیده شده است که این محدوده به 90 نقطه تقسیم شده و هر نقطه شامل اطلاعاتی همچون ارتفاع نقطه، زاویه و فاصله می باشد همچنین شامل منحنی ...

ادامه مطلب...

کانال تلگرام سیویل وب