سیویل وب

سیویل وب

مرجع مهندسی عمران و معماری

کانال تلگرام سیویل وب

اکسل فهرست بها شبکه توزیع آب سال 95

اکسل فهرست بها شبکه توزیع آب سال 95 همزمان با ارائه فهرست بها دیگر رشته های سال 95 ، فهرست بهای واحد پايه رشته شبکه توزیع آب سال 95 نیز منتشر شد و PDF این فهرست بها را به  اکسل Excel تبدیل نمودیم ، از ویژگی های این فایل منطبق بودن 100 درصدی با فهرست بهای منتشر شده از سوی سازمان ...

ادامه مطلب...

کانال تلگرام سیویل وب

حمایت از ما