سیویل وب

سیویل وب

مرجع مهندسی عمران و معماری

کانال تلگرام سیویل وب

اکسل فهرست بها ساخت و ترمیم قنات سال 95

اکسل فهرست بها ساخت و ترمیم قنات سال 95 همزمان با ارائه فهرست بها دیگر رشته های سال 95 ، فهرست بهای واحد پايه رشته ساخت و ترمیم قنات سال 95 نیز منتشر شد و PDF این فهرست بها را به  اکسل Excel تبدیل نمودیم ، از ویژگی های این فایل منطبق بودن 100 درصدی با فهرست بهای ساخت ...

ادامه مطلب...

کانال تلگرام سیویل وب

حمایت از ما