mohavatesazi

در این مجموعه 7 پلان محوطه سازی می باشد که شامل پلان محوطه سازی بیمارستان ،پلان محوطه سازی مجموعه تفریحی،پلان محوطه سازی مزرعه،پلان محوطه مجموعه ورزش های همگانی،پلان محوطه سازی پارک،پلان محوطه سازی ورزشگاه فوتبال می باشد.

پیش نمایش این 7 پلان به صورت زیر است:

1-پلان محوطه سازی بیمارستان

bimarestan

2-پلان محوطه سازی مجموعه تفریحی

2-tafrihi

3-پلان محوطه سازی مزرعه

3-mazrae

4-پلان محوطه مجموعه ورزش های همگانی

4-hamegani

5-پلان محوطه سازی پارک 1

5park1

6-پلان محوطه سازی پارک 2

6-park2

7-پلان محوطه سازی ورزشگاه فوتبال

7-varzeshgahfotbal

 

قیمت این 7 پلان محوطه سازی با ارزش فقط 3500 تومان می باشد.