خطوط انتقال بین شهری انتقال نفت و گاز

دانلود اکسل فهرست بها خطوط انتقال بین شهری انتقال نفت و گاز 95

فهرست بهای اختصاصی نفت و گاز رشته خطوط انتقال بین شهری انتقال نفت و گاز سال 95 نیز منتشر شد از ویژگی های فایل اکسل فهرست بها خطوط انتقال بین شهری انتقال نفت و گاز منطبق بودن 100 درصدی با فایل pdf منتشر شده از سوی وزارت نفت می باشد و چندین بار برسی شده است.

این فایل چندین بار برسی شده و دقیقا منطبق با فایل PDF منتشر شده از سوی وزارت نفت می باشد.

هشدار:این فایل توسط وبسایت سیویل وب تهیه شده است و فروش آن ممنوع بوده و شرعا حرام است.