اکسل فهرست بها خطوط انتقال آب سال 95

اکسل فهرست بها خطوط انتقال آب سال 95

همزمان با ارائه فهرست بها دیگر رشته های سال 95 ، فهرست بهاي واحد پايه رشته خطوط انتقال آب سال 95 نیز منتشر شد و PDF این فهرست بها را به  اکسل Excel تبدیل نمودیم ، از ویژگی های این فایل منطبق بودن 100 درصدی با فهرست بهای منتشر شده از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی می باشد و چندین بار برسی شده است.

این فایل چندین بار برسی شده و دقیقا منطبق با فایل  PDF منتشر شده از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی می باشد.

هشدار:این فایل توسط وبسایت سیویل وب تهیه شده است و فروش آن ممنوع بوده و شرعا حرام است.

به این مطلب امتیاز بدهید