به عنوان مثال می خوایم نیروی داخلی اعضای 2-3 و 9-3 خرپا زیر را محاسبه کنیم:

محاسبه خرپا

1- محاسبه نیروی محوری به صورت زیر:

 

نیروی محوری خرپا

2- محاسبه نیروی داخلی اعضای خواسته شده (2-3 و 9-3) به صورت زیر:

در حد فاصل گره 9-8 و 2-3 مقطع میزنیم

 

نیروی داخلی خرپا

jan-20-6jan-20-7

به همین سادگی!

مطالب سیویل وب را در کانال تلگرام سیویل وب دنبال کنید ♥