با توجه به انتشار دفترچه انتخاب رشته محل توسط سازمان سنجش آموزش کشور مقایشه ای بین ظرفیت پذیرش کلیه رشته های مجموعه مهندسی عمران انجام داده ایم و به صورتی جداول تفکیکی هر دانشگاه از سال 94 تا 96 به شکل زیر آورده شده است می توانید مشاهده نمایید :

 

ظرفیت پذیرش ارشد عمران دانشگاه صنعتی شریف :

 

 

ظرفیت پذیرش ارشد عمران دانشگاه تهران :

 

 

ظرفیت پذیرش ارشد عمران دانشگاه صنعتی امیر کبیر :

 

 

ظرفیت پذیرش ارشد عمران دانشگاه علم و صنعت :

 

 

ظرفیت پذیرش ارشد عمران دانشگاه تربیت مدرس:

 

 

ظرفیت پذیرش ارشد عمران دانشگاه خواجه نصیر :

 

مطالب سیویل وب را در کانال تلگرام سیویل وب دنبال کنید ♥