سیویل وب

سیویل وب

مرجع مهندسی عمران و معماری

کانال تلگرام سیویل وب

مطالب دسته: گزارش آزمایشگاه

دانلود گزارشکار آزمایشگاه مقاومت مصالح

moghavemat

این گزارش کار شامل موارد زیر میباشد:

1) آزمایش خزش
۲) آزمایش خیز تیر های خمیده
۳) آزمایش پیچش تا حد گسیختگی
۴) آزمایش خمش تیر های مستقیم
۵) آزمایش پیچش الاستیک
۶) آزمایش کمانش
۷) آزمایش کشش
۸) آزمایش پیچش مقاطع توخالی جدار نازک
۹) آزمایش ضربهدانلود گزارشکار

برای دانلود ادامه مطلب را مشاهده کنید…

ادامه مطلب...
کانال تلگرام سیویل وب

حمایت از ما