آزمون نظام مهندسی شهریور 95

 

سوالات آزمون نظام مهندسی شهریور 95 :

آزمون نظام مهندسی شهریور 95 در اولین نوبت سال 95 در روز های پنج شنبه و جمعه برگزار شد سوالات این آزمون روی سایت و در همین مطلب با پاسخ تشریحی به تدریج  قرار خواهد گرفت .
آزمون نظام مهندسی همه ساله در دو مرحله برگزار میشود و امسال نیز نوبت اول این آزمون نظام مهندسی شهریور 95 برگزار  شد.

بروز رسانی فایل ها به نسخه منتشر شده از سوی دفتر امور مقررات ملی ساختمان(15 مهر 95)

civilweb

لینک دانلود سوالات آزمون نظام مهندسی شهریور 95:

   دانلود سوالات آزمون نظارت عمران شهریور 95 

 دانلود سوالات آزمون محاسبات عمران شهریور 95

دانلود سوالات آزمون اجرا عمران شهریور 95 

دانلود سوالات آزمون معماری نظارت شهریور 95

 دانلود سوالات آزمون تاسیسات برقی شهریور 95

 دانلود سوالات آزمون نقشه برداری شهریور 95

دانلود سوالات آزمون تاسیسات مکانیکی شهریور 95

دانلود سوالات آزمون معماری طراحی شهریور 95

 دانلود سوالات آزمون معماری اجرا شهریور 95

دانلود سوالات آزمون ترافیک شهریور 95

دانلود سوالات آزمون شهرسازی شهریور 95

 

لینک دانلود پاسخ تشریحی آزمون نظام مهندسی شهریور 95:

 دانلود پاسخ تشریحی آزمون نظارت عمران شهریور 95 (توسط موسسه جهش) (ویرایش جدید)

 دانلود پاسخ تشریحی آزمون نظارت عمران شهریور 95 (توسط پوران پژوهش)

 دانلود پاسخ تشریحی آزمون محاسبات عمران شهریور 95(دکتر حسین زاده)ویرایش سوم

 دانلود پاسخ تشریحی آزمون محاسبات عمران شهریور 95(توسط موسسه جهش)

دانلود پاسخ تشریحی آزمون اجرا عمران شهریور 95(توسط موسسه جهش) (ویرایش جدید)

دانلود پاسخ تشریحی آزمون اجرا عمران شهریور 95(توسط پوران پژوهش)

دانلود پاسخ تشریحی آزمون معماری نظارت شهریور 95 (توسط پوران پژوهش)

 دانلود پاسخ تشریحی آزمون تاسیسات برقی شهریور 95

 دانلود پاسخ تشریحی آزمون تاسیسات برقی شهریور 95 (توسط پوران پژوهش)

دانلود پاسخ تشریحی آزمون نقشه برداری شهریور 95

دانلود پاسخ تشریحی آزمون تاسیسات مکانیکی شهریور 95 (توسط پوران پژوهش)

دانلود پاسخ تشریحی آزمون معماری طراحی شهریور 95

دانلود پاسخ تشریحی آزمون معماری اجرا شهریور 95

دانلود پاسخ تشریحی آزمون ترافیک شهریور 95

دانلود پاسخ تشریحی آزمون شهرسازی شهریور 95

سوالات آخرین دوره

مطالب سیویل وب را در کانال تلگرام سیویل وب دنبال کنید ♥