تحلیل سازه ها

تحلیل سازه ها یا آنالیز سازه‌ها (Structural analysis) یا تئوری سازه‌ها (Theory of structures) یکی از زیر رشته‌ها و زمینه‌های عمده و مدرن در مهندسی عمران، و مهندسی هوافضا می‌باشد که با استفاده از قوانین ریاضی و فیزیک به تحلیل و پیش بینی رفتار سازه‌ها میپردازد.
روشی برای محاسبه میزان تغییر شکل، نیروهای داخلی و عکس العمل‌های تکیه‌گاهی یک سازه است. اطلاعات مورد نیاز برای این محاسبات مشخصات مقاطع سازه و بارهای وارد بر سازه هستند. پس از تحليل سازه ها و تعيين نيروهاي داخلي( برشي، محوري، لنگر خمشي و نيروي پيچشي )سازه را برحسب آنها طراحي مي كنند. منظور از طراحي تعيين مقاطع لازم براي اعضاي مختلف است.

سازه‌ها از دو دیدگاه از لحاظ بارگذاری قابل بحث هستند:

  1. بارگذاری دینامیکی
  2. بارگذاری استاتیکی

همچنین عوامل موثر در تحلیل سازه‌ها شرایط تکیه‌گاهی، اتصالات، و قیود آن‌ها می‌باشد.

در کتاب حاضر راجع به مباحثی همچون عکس العملها،تلاش برشی و لنگر خمشی،خرپاها یا شبکه های مستوی،ایستایی ترسیمی،خطوط تاثیر،خرپا های پل ها و سقف ها،سازه هایی با دهانه وسیع ،شبکه های سه بعدی،کابل ها،تحلیل تقریبی سازه های نا معین،تغییر مکان سازه ها،تحلیل تنش در سازه های نا معین وخطوط تاثیر سازه های بحث شده است.

عنوان کتاب:مباحث بنیادی تحلیل سازه ها

نویسنده:پرفوسور نوریس و ویلبر

تعداد صفحه:658

مطالب سیویل وب را در کانال تلگرام سیویل وب دنبال کنید ♥