کاردانی به کارشناسی علمی کاربردیکاردانی به کارشناسی علمی کاربردی 94

سیویل وب : ثبت نام دوره های مهندسی فناوری و دوره کارشناسی حرفه ای ناپیوسته دانشگاه جامع علمی کاربردی  توسط سازمان سنجش آموزش کشور آغاز شد و پذیرش کلیه گروه ها از بر اساس معدل می باشد و در رشته های مرتبط مهندسی عمران دارای پذیرش می باشد( ورود به ثبت نام  کاردانی به کارشناسی علمی کاربردی.)

رشته های زیر گروه 607 کاردانی به کارشناسی علمی کاربردی(زیر گروه عمران و معماری):

مهندسی فناوری ایمنی مترو

مهندسی فناوري بهره برداري راه آهن

مهندسی فناوري راهداري

مهندسی فناوري سازه هاي زیرزمینی مترو و راه آهن

مهندسی فناوري عمران – آب و فاضلاب

مهندسی فناوري عمران – حمل و نقل شهري

مهندسی فناوري عمران – راهسازي

*مهندسی فناوري عمران – ساختمان سازي

*رشته مهندسی فناوري عمران – ساختمان سازي رشته اصلی زیر گروه عمران می باشد و نزدیک به 70 کد محل رشته پذیرش دارد.

مهندسی فناوري عمران – سد و شبکه

مهندسی فناوري عمران – نقشه برداري

مهندسی فناوري معماري – طراحی فضاها و اماکن ورزشی

مهندسی فناوري معماري – طراحی و نوسازي بافتهاي فرسوده

مهندسی فناوري منابع آبهاي زیرزمینی

مهندسی فناوري منابع آبهاي سطحی

 

معرفی رشته مهندسی فناوري عمران – ساختمان سازي

 

مطالب سیویل وب را در کانال تلگرام سیویل وب دنبال کنید ♥