کمیسیون هم ارزی

با تصمیمات این کمیسیون بالاخره مشخص شد که به رشته مهندسی اجرایی عمران پروانه اشتغال به کار نظارت و اجرا تعلق می گیرد.

آخرین مصوبات کمیسیون موضوع تبصره 2 ماده 7 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان :

1-در خصوص فارغ التحصیلان کارشناسی ناپیوسته در زمینه رشته هاي هفتگانه مهندسی ساختمان ، صرفا مدرك کاردانی که تاریخ اخذ آن قبل از ورود به مقطع کارشناسیباشد، قابل قبول است.
2- به مدارك کارشناسی ناپیوسته آموزش عالی غیررسمی که به تصویب وزارت علوم، تحقیقات و فن آوري رسیده و در اسفندماه 1370 به دانشگاه ها ابلاغ گردیده است ،فقط کد مرتبط وصلاحیت نظارت تعلق می گیرد.
3- به دارندگان مدارك تحصیلی کارشناسی عمران- آب و فاضلاب ، عمران – سدوشبکه، جریه راه آهن و شیمی صنایع گاز ،با توجه به عنوان رشته و محتواي علمیآموزشی ، هیچگونه پروانه اشتغال به کار مهندسی در زمینه رشته هاي هفتگانه ساختمانتعلق نمی گیرد.
4- به فارغ التحصیلان کارشناسی مهندسی اجرایی عمران فقط پروانه اشتغال به کار مهندسی دررشته مرتبط با مهندسی عمران با حدود صلاحیت نظارت و اجرا تعلق می گیرد.
5 -به فارغ التحصیلان رشته کارشناسی عمران- راه ، پروانه اشتغال به کار مرتبط با مهندسی عمران با حدود صلاحیت نظارت و اجرا بدون محدودیت و محاسبات ، حداکثر تا پایهسه تعلق می گیرد.
6- کد رشته وحدود صلاحیت فارغ التحصیلان داراي مدرك تحصیلی کارشناسیمکانیک بدون گرایش، به استناد اعلام گرایش تحصیلی متقاضی از سوي دانشگاه محل فارغ التحصیلی و بارعایت بند “الف” ماده 7 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان،وسایر ضوابط مربوطه تعیین می شود.
7- صدور پروانه اشتغال به کار وتعیین کد رشته و حدود صلاحیت براي دارندگان مداركکارشناسی ناپیوسته، وفق جدول پیوست مورد تایید می باشد.

جدول نحوه تعیین کد رشته و حدود صلاحیت کارشناسی ناپیوسته :

مصوبات کمیسیون هم ارزی 94می توانید از لینک زیر این مصوبات را در قالب فایل pdf کامل دریافت کنید:

مطالب سیویل وب را در کانال تلگرام سیویل وب دنبال کنید ♥