zirzamin

شماره نشریه:283

تعداد صفحه:113

درباره نشریه 283:
اطلاعات ، راهنماي ي ها و دستورالعمل هاي لازم رابراي انتخاب و طراحي روش پر كردن معادن ارايهمي كند. در ابتدا به روشهاي مختلف پر كردن و كاربرد از آن ها، ويژگيها و مراحل آماده سازي مو ا دپركننده و نقش توده هاي پركننده اشاره شده و در ادامه به امكان سنجي پر كردن، ايمني و پايش عمليات پرداخته شده است.

مطالب سیویل وب را در کانال تلگرام سیویل وب دنبال کنید ♥