تست دینامیک

عنوان : کتاب دینامیک خاک

این کتاب کتابی بسیار مفید برای آزمون دکتری می باشد و شامل نکات مهم هرفصل،تست های آموزشی جهت آمادگی برای آزمون دکتری و پاسخنامه تشریحی آزمون دکتری سال های 91-92-93 می باشد.

تعداد صفحات:266

تالیف:مهندس رامین گرمرودی

فهرست مطالب
فصل اول: رفتار دینامیکی خاک
رفتار دینامیکی خاک
تستهای رفتار دینامیکی.خاک
فصل دوم: تئوری انتشار امواج در محیطهای یک و چند بعدی
تئوری انتشار امواج در محیطهای یک و چند بعدی
تستهای تئوری انتشار امواج در محیطهای یک و چند بعدی
فصل سوم: اثرات ساختگاهها
اثرات ساختگاهها
تستهای اثرات ساختگاهها
فصل چهارم: پایداری شیروانیها
نکات مهم پایداری شیروانیها
تستهای پایداری شیروانیها
فصل پنجم: طرح لرزهای دیوارهای حائل
نکات مهم طرح لرزهای دیوارهای حائل
تستهای طرح لرزهای دیوارهای حائل
فصل ششم: روانگرایی
نکات مهم روانگرایی
تستهای روانگرایی
فصل هفتم: ارتعاشات سیستمهای یک درجه آزادی
نکات مهم ارتعاشات سیستمهای یک درجه آزادی
تست های ارتعاشات سیستمهای یک درجه آزادی
فصل هشتم: سوالات کنکور دکتری سراسری
سوالات دکتری کنکور سراسری سال 91
سوالات دکتری کنکور سراسری سال 92
سوالات دکتری کنکور سراسری سال 93
پاسخنامه تشریحی کنکور سراسری سال 91
پاسخنامه تشریحی کنکور سراسری سال 92
پاسخنامه تشریحی کنکور سراسری سال 93

مطالب سیویل وب را در کانال تلگرام سیویل وب دنبال کنید ♥