1330366005

آیین نامه بتن ایران(آبا) کتابی است نوشته سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، در ۳۶۸ صفحه که در سال ۱۳۷۹ از سوی نشر سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، منتشر شده است.
دفتر امور فنی و تدوین معیارهای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبادرت به تهیه این آیین نامه نموده است .
هدف این آیین نامه ارائهٔ حداقل ضوابط و مقرراتی است که با رعایت آن‌ها میزان مناسبی از ایمنی قابلیت بهره برداری و پایایی سازه‌های موضوع آیین نامه‌ها تامین می‌شود.
ضوابط و مقررات این آیین نامه طرح، آنالیز، اجرا و مشخصات مواد تشکیل دهنده سازه‌های بتنی را در بر می‌گیرند.
رعایت کامل مفاد این آیین نامه از طرف دستگاه‌های اجرایی مهندسان مشاور پیمانکاران و عوامل دیگر در طرح‌های عمرانی الزامی است.
این آیین نامه از دو بخش کلی تشکیل شده است :
کیات مصالح و مسایل اجرایی
اصول تحلیلی و طراحی

مطالب سیویل وب را در کانال تلگرام سیویل وب دنبال کنید ♥