نرم افزار آنالیز گر باربری فونداسیون

امکانات اصلی نرم افزار:

محاسبه ظرفیت باربری شالوده ها بر اساس روش ترزاقی و عمومی

درج بارهای زاویه دار برای روش عمومی

درج شکل گسیختگی خاک برای روش ترزاقی

تفکیک شکل فونداسیون ها به مربه و مستطیل و نواری و دایره

نمایش نتایج حاصله و قابل کپی شدن

جلوگیری خودکار از ورودی های ناقص و مشکل دار

این نرم افزار توسط کامل کیمیایی فرد نوشته شده است.

مطالب سیویل وب را در کانال تلگرام سیویل وب دنبال کنید ♥