Beamax

به وسیله این نرم افزار به راحتی می توان دیاگرام خمش و برش تیر را ترسیم نمود این نرم افزار بسیار سبک که Beamax نام دارد می تواند بسیار مفید باشد و کار کاردن با آن بسیار ساده می باشد فقط کافیست یک تیر جدید با طول مشخص ایجاد کرد و پس از آن با مشخص کردن تکیه گاه ها و نیرو دیاگرام های خمش و برش را به راحتی ترسیم نمود.

مطالب سیویل وب را در کانال تلگرام سیویل وب دنبال کنید ♥