تحلیل خرپابا این نرم افزار تحت اکسل تحلیل خرپا می توانید با دادن مشخصات خرپا آن را تحلیل کنید.

به این مطلب امتیاز بدهید