نرم افزاريربسيار کاربردي و کم حجم ميباشد که به وسيله آن مي توانطول موثر ستون (k) را محاسبه کرد.

K

مطالب سیویل وب را در کانال تلگرام سیویل وب دنبال کنید ♥