موضوع: درخواست تصویب فهرست بهای خاص رشته نگهداری، تعمیر روسازی و ابنیه خطوط راه آهن

به درخواست: شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران

تهیه شده توسط :سازمان برنامه و بودجه کشور

تاریخ انتشار: 9 / 11 /1395

منبع : نظام فنی و اجرایی

مطالب سیویل وب را در کانال تلگرام سیویل وب دنبال کنید ♥