دانلود شرایط عمومی پیمان

شرایط عمومی پیمان

شرایط عمومی پیمان آیین نامه بسیار مهم در قالب نشریه 4311 می باشد که هر پیمانکار یا مشاور باید آن را بداند همانگونه که از اسم این آیین نامه پیداست به شرایط قرار داد بین پیمانکار و کارفرما می پردازد همچنین در تعریف پیمان و شرایط عمومی آمده است که پیمان ، مجموعه اسناد و مدرکی است که در ماده 2 موافقت نامه پیمان درج شده است و شرایط عمومی ، مفاد همین متن است که شرایط عمومی حاکم بر پیمان را تعیین می کند.

همچنین فهرست مطالب شرایط عمومی پیمان به صورت زیر می باشد:

شرايط عمومي پيمان
فصل اول
ماده 1 . پيمان
ماده 2. موافقت نامه
ماده 3. شرايط عمومي
ماده 4. شرايط خصوصي
ماده 5 . برنامه زماني اجراي كار
ماده 6. كارفرما
ماده 7. پيمانكار
ماده 8. مدير طرح
ماده 9. مهندس مشاور ، مهندس ناظر
ماده 10 . رئيس كارگاه
ماده 11 . پيمانكار جزء
ماده 12 . كار ، كارگاه ، تجهيز ، و برچيدن كارگا
ماده 15 . روز ، ماه ، تاريخ ها ، مفرد و جمع ، عنوان ها
فصل دوم
ماده 16 . تاييدات پيمانكار
ماده 17 . كاركنان
ماده 19 -كنترل نقاط نشانه ، پياده كردن نقشه ها ، اندازه گيري
ماده 20 . تجهيز كارگاه ، تدارك مصالح ، تجهيزات و ماشين آلات
ماده 21 .حفاظت از كار و شخص ثالث ، بيمه كار ، مراقبت هاي لازم
ماده 22 . ترتيب گردش مدارك ، نقشه ها و ابلاغ دستور كارها
ماده 23 . حفاظت تاسيسات زير بنايي و تغيير وضع آنها
ماده 24 . واگذاري ، پيمانكاران جزء
ماده 25 .اجراي كار در شب
ماده 26 .آثار تاريخي و اشياي عتيقه
ماده 27 .اقامتگاه قانوني
فصل سوم
ماده 28 . تحويل كارگاه
ماده 29 . تغيير مقادير كار، قيمت هاي جديد ، تعديل نرخ پيمان
ماده 30 . تغيير مدت پيمان
ماده 31 .مديرت اجرا
ماده 32 . نظارت بر اجراي كار
ماده 33 .مهندس ناظر
فصل چهارم
ماده 34 . تضمين انجام تعهدات
ماده 35 . تضمين حسن انجام كار
ماده 36 . پيش پرداخت
ماده 37 . پرداخت ها
ماده 38 . پرداخت هاي ارزي
ماده 39 .تحويل موقت
ماده 40 .صورت وضعيت قطعي
ماده 41 . تحويل قطعي
ماده 42 .مسئوليت هاي دوره تضمين
فصل پنجم
ماده 43 . بروز حوادث قهري
ماده 44 . ممنوعيت قانوني
ماده 45 . حقوق انحصاري ثبت شده
ماده 46 . موارد فسخ پيمان
ماده 47 . اقدامات فسخ پيمان

پیوند به بیرون:نظام فني و اجرايي كشور

مطالب سیویل وب را در کانال تلگرام سیویل وب دنبال کنید ♥