سیویل وب

سیویل وب

مرجع مهندسی عمران و معماری

کنگره تحولات نوین در صنعت ساختمان
کانال تلگرام سیویل وب

کنگره بین المللی دینامیک سازه، عمران و مقاوم سازی ساختار شهری

civilweb مزایای شرکت در کنگره: 1- امکان تعامل و همکاری رو در رو بین اساتید، صاحب نظران، مدیران و دست اندرکاران بخش هنر، معماری و شهرسازی کشور 2- رونمایی از مقالات پذیرفته شده در پایگاه سیویلیکا و کنسرسیوم محتوای ملی و سایر ژورنال های پشتیبان کنگره 3- ارائه گواهی حضور در کنگره برای شرکت کنندگان بدون مقاله با شرکت در ویدئو کنفرانس اینترنتی 4- عدم تفاوت بین گواهینامه های پذیرش مقاله برای شرکت کنندگان حضوری و غیر حضوری 5- ثبت نام از علاقه مندان جهت شرکت در کنگره به صورت حضوری وغیر حضوری 6- آشنایی با اساتید برجسته کشور و ده ها نماینده، کارفرما و سازمان در زمانی کوتاه 7- ارائه گواهی مقاله و لوح فشرده مقالات کنگره با درج تمامی مقالات پذیرفته شده 8- اهداء بسته کنگره شامل لوح فشرده مجموعه مقالات کامل به مقاله دهندگان 9- ارائه گواهی پذیرش، چاپ و ارائه مقاله برای مقاله دهندگان 10- صدور گواهی پذیرش مقاله به تعداد نویسندگان 11- اهداء تندیس و لوح تقدیر و جوایز نفیس 12- برگزاری پنل ها و کارگاههای تخصصی - جهت کسب اطلاعات بیشتر بر روی دکمه ورود به سایت کنگره کلیک کنید.

ورود به سایت کنگره...

راهنمای تعيين ضريب زبری هيدروليكی رودخانه ها (نشریه 688)

راهنمای تعيين ضريب زبری هيدروليكی رودخانه ها

 

راهنمای تعيين ضريب زبری هيدروليكی رودخانه ها

 

توسط: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
تاریخ تصویب: 1394/11/18
تاریخ ابلاغ: 1394/11/18

 

خلاصه  نشریه 688 :

ضریب زبري هیدرولیکی رودخانه ها، یکی از عوامل مورد نیاز براي مطالعات مهندسی رودخانه میباشد. تعیین دقیق ایـن عامـل براي تعیین عواملی نظیر عمق و سرعت جریان ضروری میباشد. با وجود اینکه در برخـی کتـب هیـدرولیک و مهندسـی رودخانـه مباحثی در خصوص ضریب زبری رودخانه ها ارائه شده است ولی ضـرورت داشـتن راهنمـای جـامع بـرای کلیـه شـرایط موجـود در رودخانه های کشور، موجب گردید که نشریه حاضر تدوین گردد. از سوي دیگر از آنجا که دقت تعیین عمق جریان در تعیین دقیق مشخصههاي فنی و حقوقی نظیر حدود بستر و حریم رودخانه ها، موثر میباشد، برآورد دقیق ضـریب زبـريی هیـدرولیکی عـلاوه بـر ارزش فنی، اهمیت حقوقی نیز پیدا مینماید.

ادامه مطلب...
کانال تلگرام سیویل وب

آرشیوهای برچسب : تعيين ضريب زبری


حمایت از ما