کانال تلگرام سیویل وب

آزمون آزمایشی طراحی معماری نظام مهندسی شهریور 95

آزمون آزمایشی طراحی معماری نظام مهندسی شهریور 95 آزمون طراحی معماری نظام مهندسی یکی از دشوار ترین آزمون های ورود به حرفه مهندسان سازمان نظام مهندسی می باشد چرا که تشریحی بوده  بایستی تصحیح کننده آزمون را با نشان دادن تسلط در طراحی مجاب نمود که ...

ادامه مطلب...

کانال تلگرام سیویل وب